Özel Güvenlik

özel güvenlik

özel güvenlik görevlilerinin sınırları, mevcut yasal düzenlemelerde açıkça belirtilmemiş olsa dahi, mevzuatın tamamı dikkate alındığı zaman şu şekilde belirlenebilir

ÖGG?leri, şirket yetkili temsilcileri tarafından Valiliklere yapılan resmî bildirimlere istinaden alınan özel Güvenlik İzninde adres olarak belirtilmiş olan, görev alanı veya güzergahı dahilinde şirket varlıklarına yönelik suç işlenmesini engelleyecek tedbirleri hukuka uygun şekilde alabilmektedir.

Suç işlendiği zaman kendisine tanınan yetkiler içerisinde olaya müdahale eder ve süratle genel kolluk kuvvetini suç mahalline çağırır.

özel güvenlik genel kolluk kuvveti olay yerine gelene kadar, soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak bilgi, belge, doküman ve tanıkları  muhafaza etmekte ve genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama  faaliyetine yardımda bulunur.

özel güvenlik görevlilerinin yetki sınırları;

özel güvenlik görevlileri, kendisine verilmiş olan yetkileri; özel güvenlik görevlisi kimlik kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımak kaydıyla, üniformalı olarak, görevli oldukları süre içerisinde ve görevli oldukları alanlarda kullanabilmektedirler.

Güvenlik görevlileri, özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adres ve nakit taşıma güzergahı dışında yetkili değildirler.

özel güvenlik görevlileri kendilerine görev sırasında kullanılmak üzere şirket tarafından verilen ve genel kolluk tarafından ruhsat düzenlenmiş olan silahlarını, ancak görev alanı içerisinde kullanabilmektedirler. Gerekli izinler alınmadan şirket envanterindeki silahın görev alanı dışına çıkarılması 6136 sayılı kanun kapsamında kanuni olarak ceza alırlar.

özel güvenlik görevlilerinin hukuki statüleri

5188 sayılı özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun 23 üncü maddesine göre, özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılmaktadırlar. Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet Memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır? hükmü bulunmaktadır.

özel güvenlik görevlileri, görevlerini yaparlarken genel kolluk kuvvetlerine tanınan bir kısım yetkileri de kullandıklarından, kendilerine karşı mukavemet, hakaret, tehdit, saldırı gibi suçlarla karşılaşmaları her zaman mümkündür. Bu nedenle özel güvenlik görevlilerinin görevli oldukları sürelerde hukuken korunmaları maksadıyla kendilerine karşı işlenilen suçlar bakımından memur sayılmaları kabul edilmektedir. Bu kapsamda, görevlerini ifa ederken veya görevli olmasalar bile icra ettikleri görevden dolayı kendilerine karşı suç işlenilmesi halinde, faillerin memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanmaları gerekmektedir.

özel güvenlik görevlileri, güvenlik hizmetlerini yürütürken kolluk memurlarıyla ilişkilendirilen suçları (işkence, kötü muamele, vb.) işlemeleri halinde ise, memurlar gibi ceza alırlar. Ancak, memurların yargılanması için gerekli süreçler uygulanmadan (mülki amirin izninin alınması vb) genel hükümlere göre ceza yargılaması sürecine tabi olurlar.

#özel güvenlik #özel güvenlik görevlileri #özel güvenlik şirketleri #özel güvenlik firmaları #istanbul özel güvenlik #güvenlik şirketleri İstanbul

 

Kaynak: www.akcamguvenlik.com

2017-02-14

Akcam Özel Güvenlik olarak hizmet verdiğimiz İSTANBUL ili, ilçeleri ve semtleri:

Kemerburgaz güvenlik şirketleri,                                   Küçükçekmece güvenlik şirketleri,
Göktürk güvenlik şirketleri,                                            Çatalca güvenlik şirketleri,
Eyüp güvenlik şirketleri,                                                 Esenyurt güvenlik şirketleri,
Beylikdüzü güvenlik şirketleri,                                       Bahçeşehir güvenlik şirketleri,
Kağıthane güvenlik şirketleri,                                         Başakşehir güvenlik şirketleri,
Sarıyer güvenlik şirketleri,                                              Avcılar güvenlik şirketleri,
Zekeriyaköy güvenlik şirketleri,                                     Yenibosna güvenlik şirketleri,
Mecidiyeköy güvenlik şirketleri,                                    Etiler güvenlik şirketleri, 

Kemerburgaz güvenlik firmaları,                                   Küçükçekmece güvenlik firmaları,
Göktürk güvenlik firmaları,                                            Çatalca güvenlik firmaları,
Eyüp güvenlik firmaları,                                                 Esenyurt güvenlik firmaları,
Beylikdüzü güvenlik firmaları,                                       Bahçeşehir güvenlik firmaları,
Kağıthane güvenlik firmaları,                                         Başakşehir güvenlik firmaları,
Sarıyer güvenlik firmaları,                                              Avcılar güvenlik firmaları,
Zekeriyaköy güvenlik firmaları,                                     Yenibosna güvenlik firmaları,
Mecidiyeköy güvenlik firmaları,                                    Etiler güvenlik firmaları,